Gió cuốn hoa bay...

 

Người phụ tình ta say với gió
Nồng nàn Hoa Sữa có như không
Mốt mai rã cánh giữa vườn hồng
Gió có nhớ đường xưa về lối cũ...

Dẫu mai gầy cành khô héo nụ
Dẫu cỏ sầu bên mộ nhớ ghé thăm...

KM

to Song Tâm

Gió dẫu có cuốn có làm hoa rã cánh
Chẳng thể ngăn hoa vẫn nở nhiệt thành

Có lẽ nào ý nguyện của trời xanh
Gió và hoa mãi kết thành duyên nợ

Song Tâm

Dẫu hoàng hôn phủ màu trời tím sẫm
Tan tác hoa bay ướt đẫm chiều sương
Kí ức chảy mãi màu những đêm xưa cũ
Và cây cầu cổ ghi bóng một mối tình...
Thì vẫn vậy....
Sự sống sẽ nảy mầm từ bóng đêm
Xuyên suốt chiều sâu một đời nhiều hi vọng
Chẳng tàn phai nổi tin yêu cháy bỏng
Bởi sớm mai hoa vẫn nở dưới hiên nhà.

......Gió dẫu có cuốn có làm hoa rã cánh chẳng thể ngăn hoa vẫn nở nhiệt thành....