Hoa Quỳnh

Photobucket

Quỳnh thơm hé nụ ngọt ngào
Hẹn đêm trăng tỏ đậu vào vườn thu
Sắc hương tinh khiết phiêu du
Dịu dàng vương mãi cho dù phôi phai...

 

Photobucket

 

Photobucket