Chia tay...

 

Chia tay là hết duyên hết nợ
Hay cái nợ lặn vào ở đợ con tim
Trời chuyển mùa giá buốt gió lặng im
Đời rộng mở dẫu cánh chim đơn chiếc...

 

Photobucket

                                   (Hoa trái tim tan vỡ...)