Tiễn đưa ba...

alt

Thôi ba nằm lại quê hương
Con về với mạ nhớ thương xa vời
Gian lao chinh chiến một đời
Đất lành an nghỉ mảnh trời thông reo...

alt

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3419','633i2p3evs7j13dmeks81rcci3','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-20 14:48:48','/a291570/tien-dua-ba.html')